องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 250 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)ประจำปีงบประมาณ2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]134
162 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.วัดศรัทธาเรืองศรี)ประจำปีงบประมาณ2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]136
163 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.วัดบุรีการามประจำปีงบประมาณ2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]158
164 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.บ้านหนองสองห้องประจำปีงบประมาณ2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]155
165 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.เขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)ประจำปีงบประมาณ2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]139
166 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.วัดห้วยคงคาวราวาสประจำปีงบประมาณ2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]159
167 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 พ.ย. 2563 ]114
168 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]119
169 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง [ 7 ต.ค. 2563 ]86
170 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร [ 2 ต.ค. 2563 ]161
171 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [ 23 ก.ย. 2563 ]127
172 อบต.ตาลเดี่ยวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ก.ย. 2563 ]87
173 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา [ 2 ก.ย. 2563 ]102
174 บันทึกรายงานการประชุมสภา ร่างข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.ย. 2563 ]137
175 ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]88
176 การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]96
177 ประชาสัมพันธ์ ด้วยสภากาชาดไทยขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ในการรับมอบ " ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน" [ 14 ส.ค. 2563 ]84
178 ประกาศสภาเรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]86
179 ข้อมูลข่าวเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2563 และ ครั้งที่ 19/2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]101
180 แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 [ 29 มิ.ย. 2563 ]91
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13