องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ประจำปีการศึกษา 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ประจำปีการศึกษา 2563

จากเดิม ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็น วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ห้วยแห้ง

เพจ อบต.ห้วยแห้ง และ เว็บไซต์    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ประจำปีการศึกษา 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ