องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ขอประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ" โดยเปิดรับสมัครครอบครัวหรือบุคคลเพื่อเป็นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของตำบลห้วยแห้ง โดยรับสมัครคัดเลือกตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหาร่วนตำบลห้วยแห้ง ในวัน เวลาราชการ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือกได้ตามประกาศนี้    เอกสารประกอบ

ขอประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ