องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ปิดเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 6 ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 - 17 เมษายน 2563 เป็นเวลา 15 วัน

    รายละเอียดข่าว

#ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งประกาศปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 6 ศูนย์

ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 - 17 เมษายน 2563 เป็นเวลา 15 วัน    เอกสารประกอบ

ปิดเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 6 ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 - 17 เมษายน 2563 เป็นเวลา 15 วัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ