องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

เรื่อง การเลื่อนวันประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบบรรจุแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)    เอกสารประกอบ

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ