องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
   
 

 

 


  ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week  มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1...

  ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน
   
  สนับสนุนขนมให้แกเด็กๆ ในโรงเรียนตำบลห้วยแห้ง เนื่อ...
   

วันที่ 12 มกราคม 2567

เวลา 09.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง โดย นายสมัย...

  มอบเช็คช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุทกภัย จำนวน 2 ครัวเร...
   

วันที่ 12 มกราคม 2567

เวลา 10.00 น.

นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562
 
ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่
ฝากครรภ์เร็ว...ปลอดภัยกว่า

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้