องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 

 

 


  กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้”...
   

วันที...

  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "...
   

วันที่ 21 มีนาคม 2566

เวลา 09.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ได้ดำเนินกา...

  กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%
   

วันที่ 14 มีนาคม 2566

เวลา 09.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ร่วมกับ ฝ่า...

  โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 หลักสู...
   

วันที่ 13 มีนาคม 2566

เวลา 09.00 น.

นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562
 
หลัก3ล ช่วยป้องกันไวรัสโคโรนา2019
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้