องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยครั้งที่ 4 (ครั้งที่1) ประจำปี 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]2
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยครั้งที่ 3 (ครั้งที่2) ประจำปี 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]2
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยครั้งที่ 3 (ครั้งที่1) ประจำปี 2566 [ 14 ส.ค. 2566 ]2
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยวิสามัญ สมัยครั้งที่ 1 (ครั้งที่1) ประจำปี 2566 [ 28 มิ.ย. 2566 ]2
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยครั้งที่ 2 (ครั้งที่1) ประจำปี 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]2
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยครั้งที่ 1 (ครั้งที่1) ประจำปี 2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]3
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยครั้งที่ 4 (ครั้งที่1) ประจำปี 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]27
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยครั้งที่ 3 (ครั้งที่3) ประจำปี 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]28
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยครั้งที่ 3 (ครั้งที่2) ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]29
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยครั้งที่ 3 (ครั้งที่1) ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]28
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]27
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยครั้งที่ 1 (ครั้งที่2) ประจำปี 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]28
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]29
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งครั้งแรก [ 11 ก.พ. 2565 ]25
15 รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 4 [ 16 พ.ย. 2563 ]90
16 รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 3 (ครั้งที่ 2) [ 21 ส.ค. 2563 ]100
17 รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 3 [ 11 ส.ค. 2563 ]103
18 รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 2 [ 12 พ.ค. 2563 ]95
19 รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 1 [ 14 ก.พ. 2563 ]103