องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 21 ส.ค. 2566 ]14
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุุดลอกฝาย หมู่ที่12 E-bidding [ 5 พ.ค. 2565 ]102
3 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกฝาย หมู่12 [ 5 พ.ค. 2565 ]97
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายสุพร ภูเลาสิงห์-นายเฮ่า มีชารี) [ 8 มี.ค. 2565 ]106
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายสุพร ภูเลาสิงห์-นายเฮ่า มีชารี) [ 8 มี.ค. 2565 ]85
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. ม.9 e-bidding [ 9 ส.ค. 2564 ]96
7 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.9 [ 9 ส.ค. 2564 ]92
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค [ 26 เม.ย. 2564 ]97
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 [ 27 มี.ค. 2564 ]90
10 ประกาศผู้ชนะขุดลอกอ่างน้ำ [ 25 มี.ค. 2564 ]93
11 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ หมู่ที่ 6 [ 9 มี.ค. 2564 ]85
12 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาคฯลฯ [ 3 มี.ค. 2564 ]80
13 แบบแปลนประปาส่วนภูมิภาค [ 3 มี.ค. 2564 ]96
14 ผู้ชนะเจาะบ่อ ม.6 [ 16 ก.พ. 2564 ]91
15 ผู้ชนะเจาะบ่อ ม.3 [ 11 ก.พ. 2564 ]91
16 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ หมู่ที่ 10 [ 29 ม.ค. 2564 ]88
17 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 [ 27 ม.ค. 2564 ]98
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจเางเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ หมู่ที่ 11ฯลฯ [ 30 ธ.ค. 2563 ]90
19 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ หมู่ที่ ๑๑ (บริเวณกลุ่มบ้านนายล้าน ภูสุรินทร์)ฯ [ 30 ธ.ค. 2563 ]93
20 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ หมู่ที่ ๑๑ (บริเวณกลุ่มบ้านนายล้าน ภูสุรินทร์)ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 18 ธ.ค. 2563 ]83
 
หน้า 1|2