องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ปราชญ์ชาวบ้านศักยภาพการร่วมกลุ่มของประชาชน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ปราชญ์ชาวบ้านศักยภาพการร่วมกลุ่มของประชาชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ