องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

จากเดิม "วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564" เป็น "วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564"

และเลื่อนการประกาศกำหนดเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

จากเดิม "วันที่ 15 มิถุนายน 2564" เป็น "วันที่ 20 กรกฏาคม 2564"    เอกสารประกอบ

ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ