องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เรียกประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

    เอกสารประกอบ

เรียกประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ