องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่างกฏกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

ร่างกฏกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562    เอกสารประกอบ

ร่างกฏกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ