องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเรื่องแจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเรื่องแจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ . 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม (พิพัฒน์คีรีเขต) 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี . ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร ฯ

    เอกสารประกอบ

ประกาศเรื่องแจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ