องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 225 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.วัดห้วยคงคาวราวาสประจำปีงบประมาณ2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]146
142 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 พ.ย. 2563 ]106
143 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]105
144 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง [ 7 ต.ค. 2563 ]76
145 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร [ 2 ต.ค. 2563 ]151
146 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [ 23 ก.ย. 2563 ]113
147 อบต.ตาลเดี่ยวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ก.ย. 2563 ]73
148 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา [ 2 ก.ย. 2563 ]83
149 บันทึกรายงานการประชุมสภา ร่างข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.ย. 2563 ]125
150 ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]77
151 การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]84
152 ประชาสัมพันธ์ ด้วยสภากาชาดไทยขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ในการรับมอบ " ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน" [ 14 ส.ค. 2563 ]74
153 ประกาศสภาเรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]77
154 ข้อมูลข่าวเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2563 และ ครั้งที่ 19/2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]83
155 แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 [ 29 มิ.ย. 2563 ]77
156 วันต่อต้านยาเสพติด 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]1325
157 "ยาเสพติดภัยพิบัติร้าย ทำลายชีวิต" [ 26 มิ.ย. 2563 ]424
158 ประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านป่า การรับสมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำวน 15 อัตรา [ 23 มิ.ย. 2563 ]73
159 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว รับสมัครพนักงานจ้าง 1 อัตรา [ 22 มิ.ย. 2563 ]107
160 อบต.ตาลเดี่ยว ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง [ 18 มิ.ย. 2563 ]121
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12