องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 196 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]64
122 การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]68
123 ประชาสัมพันธ์ ด้วยสภากาชาดไทยขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ในการรับมอบ " ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน" [ 14 ส.ค. 2563 ]60
124 ประกาศสภาเรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]67
125 ข้อมูลข่าวเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2563 และ ครั้งที่ 19/2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]66
126 แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 [ 29 มิ.ย. 2563 ]65
127 วันต่อต้านยาเสพติด 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]203
128 "ยาเสพติดภัยพิบัติร้าย ทำลายชีวิต" [ 26 มิ.ย. 2563 ]277
129 ประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านป่า การรับสมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำวน 15 อัตรา [ 23 มิ.ย. 2563 ]57
130 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว รับสมัครพนักงานจ้าง 1 อัตรา [ 22 มิ.ย. 2563 ]89
131 อบต.ตาลเดี่ยว ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง [ 18 มิ.ย. 2563 ]102
132 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าเรียนในศนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) [ 17 มิ.ย. 2563 ]62
133 ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี [ 9 มิ.ย. 2563 ]53
134 แจ้งประชาสัมพันธ์ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแก่งคอย เรื่อง ขอดับกระแสไฟฟ้า ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]101
135 ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2 มิ.ย. 2563 ]66
136 ประกาศแจ้งปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยแห้ง จำนวน 6 ศูนย์ [ 2 มิ.ย. 2563 ]98
137 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) [ 29 พ.ค. 2563 ]73
138 ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าตาม พ.ร.บ. ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 [ 27 พ.ค. 2563 ]63
139 ขอเชิญชวนประชาชน ซื้อผลผลิตเผือกหอม จ.สระบุรี [ 21 พ.ค. 2563 ]60
140 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร [ 21 พ.ค. 2563 ]86
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10