องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 196 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 มาตรการป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง ปี 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]43
102 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]63
103 ให้คะแนนความพึงพอใจ [ 3 ก.พ. 2564 ]107
104 ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง [ 3 ก.พ. 2564 ]94
105 ประกาศ องคฺการบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(พนักงานจดมาตรวัดน้ำ) [ 27 พ.ย. 2563 ]107
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ [ 24 พ.ย. 2563 ]96
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)ประจำปีงบประมาณ2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]98
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.วัดศรัทธาเรืองศรี)ประจำปีงบประมาณ2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]105
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.วัดบุรีการามประจำปีงบประมาณ2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]108
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.บ้านหนองสองห้องประจำปีงบประมาณ2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]113
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.เขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)ประจำปีงบประมาณ2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]105
112 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.วัดห้วยคงคาวราวาสประจำปีงบประมาณ2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]117
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 พ.ย. 2563 ]92
114 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]89
115 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง [ 7 ต.ค. 2563 ]59
116 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร [ 2 ต.ค. 2563 ]108
117 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [ 23 ก.ย. 2563 ]94
118 อบต.ตาลเดี่ยวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ก.ย. 2563 ]53
119 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา [ 2 ก.ย. 2563 ]68
120 บันทึกรายงานการประชุมสภา ร่างข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.ย. 2563 ]104
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10