องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 236 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร [ 29 พ.ย. 2565 ]48
42 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]26
43 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(พ.ศ. 2566-2570) [ 17 พ.ย. 2565 ]54
44 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 16 พ.ย. 2565 ]56
45 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2565 และครั้งที่ 38/2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]49
46 การประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 10 พ.ย. 2565 ]49
47 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 พ.ย. 2565 ]61
48 ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นหนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี [ 4 ต.ค. 2565 ]85
49 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร [ 27 ก.ย. 2565 ]65
50 แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านดง [ 26 ก.ย. 2565 ]61
51 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 21 ก.ย. 2565 ]26
52 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ [ 15 ก.ย. 2565 ]22
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่องรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 12 ก.ย. 2565 ]70
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่องรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 7 ก.ย. 2565 ]60
55 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565 และครั้งที่ 30/2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]60
56 ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นหนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี [ 11 ส.ค. 2565 ]95
57 รายงานสรุปผลการประเมิณประสิธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 4 ส.ค. 2565 ]70
58 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2565 และครั้งที่ 26/2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]76
59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร [ 3 ส.ค. 2565 ]75
60 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]66
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12