องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 236 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 ส.ค. 2566 ]34
22 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ก.ค. 2566 ]39
23 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) [ 18 ก.ค. 2566 ]16
24 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) [ 22 มิ.ย. 2566 ]13
25 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) [ 22 พ.ค. 2566 ]15
26 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) [ 19 เม.ย. 2566 ]10
27 ประชาสัมพันธ์การให้บริการในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ [ 3 เม.ย. 2566 ]14
28 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) [ 22 มี.ค. 2566 ]13
29 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน [ 16 มี.ค. 2566 ]38
30 รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนต [ 3 มี.ค. 2566 ]38
31 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) [ 17 ก.พ. 2566 ]11
32 ขอประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]33
33 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย [ 7 ก.พ. 2566 ]39
34 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่ออบต.ห้วยแห้ง2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]36
35 วิธีการแสดงใบอนุญาติโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]40
36 ปราชญ์ชาวบ้านศักยภาพการร่วมกลุ่มของประชาชน [ 18 ม.ค. 2566 ]42
37 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) [ 10 ม.ค. 2566 ]12
38 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]60
39 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง [ 6 ธ.ค. 2565 ]50
40 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]69
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12