องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 225 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ขอประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]25
22 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย [ 7 ก.พ. 2566 ]29
23 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่ออบต.ห้วยแห้ง2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]27
24 วิธีการแสดงใบอนุญาติโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]30
25 ปราชญ์ชาวบ้านศักยภาพการร่วมกลุ่มของประชาชน [ 18 ม.ค. 2566 ]32
26 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) [ 10 ม.ค. 2566 ]3
27 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]48
28 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง [ 6 ธ.ค. 2565 ]41
29 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]54
30 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร [ 29 พ.ย. 2565 ]41
31 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]18
32 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(พ.ศ. 2566-2570) [ 17 พ.ย. 2565 ]48
33 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 16 พ.ย. 2565 ]47
34 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2565 และครั้งที่ 38/2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]41
35 การประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 10 พ.ย. 2565 ]38
36 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 พ.ย. 2565 ]52
37 ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นหนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี [ 4 ต.ค. 2565 ]74
38 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร [ 27 ก.ย. 2565 ]55
39 แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านดง [ 26 ก.ย. 2565 ]49
40 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 21 ก.ย. 2565 ]17
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12