องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 236 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง [ 27 ม.ค. 2563 ]84
222 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [ 21 ม.ค. 2563 ]93
223 "เงินทองต้องวางแผน" เพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม [ 18 พ.ย. 2562 ]143
224 ร่างกฏกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]107
225 ประกาศ แจ้งปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง [ 4 ต.ค. 2562 ]141
226 เราขอเป็นกระบอกเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับใครที่ต้องการบริจาค #เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวอุบล# [ 17 ก.ย. 2562 ]91
227 ประกาศเรื่องแจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ [ 5 ก.ย. 2562 ]741
228 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์" [ 4 ก.ย. 2562 ]190
229 แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหนองสองห้อง [ 30 ส.ค. 2562 ]83
230 ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 24 ส.ค. 2562 ]77
231 แจ้งปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ๑ ศูนย์ [ 21 ส.ค. 2562 ]126
232 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 [ 1 ก.ค. 2562 ]74
233 เรียกประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]85
234 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 [ 1 เม.ย. 2562 ]83
235 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 [ 1 ม.ค. 2562 ]118
236 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 [ 1 ต.ค. 2561 ]72
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12