องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 196 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน [ 16 มี.ค. 2566 ]9
2 รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนต [ 3 มี.ค. 2566 ]5
3 ขอประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]6
4 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย [ 7 ก.พ. 2566 ]6
5 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่ออบต.ห้วยแห้ง2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]7
6 วิธีการแสดงใบอนุญาติโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]11
7 ปราชญ์ชาวบ้านศักยภาพการร่วมกลุ่มของประชาชน [ 18 ม.ค. 2566 ]12
8 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]24
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง [ 6 ธ.ค. 2565 ]21
10 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]25
11 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร [ 29 พ.ย. 2565 ]19
12 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(พ.ศ. 2566-2570) [ 17 พ.ย. 2565 ]25
13 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 16 พ.ย. 2565 ]31
14 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2565 และครั้งที่ 38/2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]25
15 การประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 10 พ.ย. 2565 ]23
16 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 พ.ย. 2565 ]37
17 ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นหนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี [ 4 ต.ค. 2565 ]51
18 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร [ 27 ก.ย. 2565 ]39
19 แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านดง [ 26 ก.ย. 2565 ]29
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่องรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 12 ก.ย. 2565 ]42
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10