องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย หมู่ที่ 7[วันที่ 2020-04-22][ผู้อ่าน 95]
 
  มอบเฟสชิว (Face Shield)[วันที่ 2020-04-21][ผู้อ่าน 498]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย หมู่ที่ 2[วันที่ 2020-04-21][ผู้อ่าน 83]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย หมู่ที่ 4 และ หมู่ที...[วันที่ 2020-04-20][ผู้อ่าน 147]
 
   เพลิงไหม้ หมู่ที่ 1[วันที่ 2020-04-17][ผู้อ่าน 126]
 
  มอบเงินช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากเหต...[วันที่ 2020-04-17][ผู้อ่าน 70]
 
  ประชุมบูรณาการร่างแผนงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ....[วันที่ 2020-04-16][ผู้อ่าน 94]
 
  รณรงค์ให้ความรู้ ม.1พร้อมมอบป้ายประชาสัมพันธ์แก่กำ...[วันที่ 2020-04-12][ผู้อ่าน 98]
 
  แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อโควิด 19 แก่ชาวบ้าน ม...[วันที่ 2020-04-10][ผู้อ่าน 67]
 
  มาตรการคัดกรองผู้มาใช้บริการ อบต.ห้วยแห้ง เพื่อป้อ...[วันที่ 2020-04-09][ผู้อ่าน 88]
 
  มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ม.6 และ ม.10[วันที่ 2020-04-03][ผู้อ่าน 154]
 
  มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้ตัวแทน อสม. ม.3 และ ม.7[วันที่ 2020-04-01][ผู้อ่าน 173]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9