องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ศพด. ประจำปีการศึกาษา 2...
   

วันนี้เวลาประมาณ 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ได้จัดปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พั...

  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 10 ...
   

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง นำโดยนายสมยศ วงษ์จีน ...

  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
   

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563

เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนแก่งค...

  กองสวัสดิการสังคม อบต.ห้วยแห้งร่วมกับ สำนักงานพัฒน...
   

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งร่วมก้บ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จั...

 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 อบต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562