องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  การซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเส้นเขาแย้​ หมู่ที่ ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ได้ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเส้นเขาแย้​ หมู่ที่ 1​...

  ประชุมหารือซักซ้อมการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ใน...
   

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสมยศ วงษ์จีน ปลัด อบต.ห้วยแห้ง นายสมนึก นาคศรี กำนันตำบลห...

  มอบเจลแอลกอฮอล์และมอบหน้ากากอนามัย
   

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง มอบเจลแอลก...

  กิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าและ...
   

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง โดย นายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์กา...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562
 
หลัก3ล ช่วยป้องกันไวรัสโคโรนา2019
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้