องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 190 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ปราชญ์ชาวบ้านศักยภาพการร่วมกลุ่มของประชาชน [ 18 ม.ค. 2566 ]1
2 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]6
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง [ 6 ธ.ค. 2565 ]12
4 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]11
5 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร [ 29 พ.ย. 2565 ]12
6 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(พ.ศ. 2566-2570) [ 17 พ.ย. 2565 ]16
7 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 16 พ.ย. 2565 ]15
8 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2565 และครั้งที่ 38/2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]16
9 การประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 10 พ.ย. 2565 ]16
10 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 พ.ย. 2565 ]28
11 ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นหนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี [ 4 ต.ค. 2565 ]38
12 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร [ 27 ก.ย. 2565 ]33
13 แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านดง [ 26 ก.ย. 2565 ]24
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่องรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 12 ก.ย. 2565 ]34
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่องรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 7 ก.ย. 2565 ]31
16 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565 และครั้งที่ 30/2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]28
17 ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นหนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี [ 11 ส.ค. 2565 ]53
18 รายงานสรุปผลการประเมิณประสิธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 4 ส.ค. 2565 ]42
19 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2565 และครั้งที่ 26/2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]40
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร [ 3 ส.ค. 2565 ]46
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10