องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลข่าวเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2563 และ ครั้งที่ 19/2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]1
2 แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 [ 29 มิ.ย. 2563 ]0
3 วันต่อต้านยาเสพติด 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]1
4 "ยาเสพติดภัยพิบัติร้าย ทำลายชีวิต" [ 26 มิ.ย. 2563 ]2
5 ประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านป่า การรับสมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำวน 15 อัตรา [ 23 มิ.ย. 2563 ]2
6 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว รับสมัครพนักงานจ้าง 1 อัตรา [ 22 มิ.ย. 2563 ]2
7 อบต.ตาลเดี่ยว ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง [ 18 มิ.ย. 2563 ]1
8 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าเรียนในศนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) [ 17 มิ.ย. 2563 ]0
9 ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี [ 9 มิ.ย. 2563 ]3
10 แจ้งประชาสัมพันธ์ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแก่งคอย เรื่อง ขอดับกระแสไฟฟ้า ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]1
11 ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2 มิ.ย. 2563 ]1
12 ประกาศแจ้งปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยแห้ง จำนวน 6 ศูนย์ [ 2 มิ.ย. 2563 ]2
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) [ 29 พ.ค. 2563 ]2
14 ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าตาม พ.ร.บ. ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 [ 27 พ.ค. 2563 ]2
15 ขอเชิญชวนประชาชน ซื้อผลผลิตเผือกหอม จ.สระบุรี [ 21 พ.ค. 2563 ]3
16 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร [ 21 พ.ค. 2563 ]5
17 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) อบต.หนองหมู [ 21 พ.ค. 2563 ]3
18 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการศึกษาระดับปฐมวัย จ.สระบุรี ประจำปี 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]4
19 ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้มีสิทธิเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย ประจำปีการศึกษา 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]7
20 ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ประจำปีการศึกษา 2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]6
 
หน้า 1|2|3|4