องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง ในตำบลห้วยแห้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/2566


วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

เวลา 10.00 - 12.00 น.

นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ได้มอบ นายจรัญ พรมโชติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อมด้วย

นายนิวัฒน์ กมลเพ็ชร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางสาวสำลี ดีดวงพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ และนางสาวน้ำฝน สุมาวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ได้ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง ในตำบลห้วยแห้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/2566

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29