องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง ในตำบลห้วยแห้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/2566


วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

เวลา 10.00 - 12.00 น.

นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ได้มอบ นายจรัญ พรมโชติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อมด้วย

นายนิวัฒน์ กมลเพ็ชร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางสาวสำลี ดีดวงพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ และนางสาวน้ำฝน สุมาวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ได้ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง ในตำบลห้วยแห้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/2566

2023-08-30
2023-06-28
2023-06-26
2023-06-20
2023-06-03
2023-06-03
2023-05-18
2023-05-06
2023-05-03
2023-05-01