องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig worker)


วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

เวลา 10.00 น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig worker) โดย นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง มอบหมายให้ นางรัตนาวดี ทองมี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรขนมอบ จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี

ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี

2023-08-30
2023-06-28
2023-06-26
2023-06-20
2023-06-03
2023-06-03
2023-05-18
2023-05-06
2023-05-03
2023-05-01