องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%


วันที่ 14 มีนาคม 2566

เวลา 09.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. อสม. ตำบลห้วยแห้ง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แก่งคอย ร่วมกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

บริเวณถนนด้านหน้า สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

2023-08-30
2023-06-28
2023-06-26
2023-06-20
2023-06-03
2023-06-03
2023-05-18
2023-05-06
2023-05-03
2023-05-01