องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักปลัด จำนวน ๑ อัตรา

โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ