องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 124 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 อบต.ห้วยแห้ง เปิดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักจ้างงานทั่วไป [ 6 มี.ค. 2563 ]14
102 มาตรการเร่งด่วนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 5 มี.ค. 2563 ]13
103 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]14
104 "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแ่ผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น [ 28 ก.พ. 2563 ]11
105 "รณรงค์การเผาพื้นที่การเกษตร เศษวัสดุ ขยะมูลฝอย ใบไม้แห้ง " [ 27 ก.พ. 2563 ]10
106 การตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ของผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 12 ก.พ. 2563 ]14
107 ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]11
108 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ปี 2562-2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]12
109 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง [ 27 ม.ค. 2563 ]13
110 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [ 21 ม.ค. 2563 ]14
111 "เงินทองต้องวางแผน" เพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม [ 18 พ.ย. 2562 ]12
112 ร่างกฏกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]8
113 ประกาศ แจ้งปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง [ 4 ต.ค. 2562 ]10
114 เราขอเป็นกระบอกเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับใครที่ต้องการบริจาค #เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวอุบล# [ 17 ก.ย. 2562 ]8
115 ประกาศเรื่องแจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ [ 5 ก.ย. 2562 ]11
116 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์" [ 4 ก.ย. 2562 ]17
117 แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหนองสองห้อง [ 30 ส.ค. 2562 ]12
118 ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 24 ส.ค. 2562 ]14
119 แจ้งปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ๑ ศูนย์ [ 21 ส.ค. 2562 ]18
120 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 [ 1 ก.ค. 2562 ]14
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7