องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 124 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 พ.ย. 2563 ]12
42 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]10
43 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง [ 7 ต.ค. 2563 ]13
44 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร [ 2 ต.ค. 2563 ]13
45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [ 23 ก.ย. 2563 ]553
46 อบต.ตาลเดี่ยวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ก.ย. 2563 ]10
47 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา [ 2 ก.ย. 2563 ]14
48 บันทึกรายงานการประชุมสภา ร่างข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.ย. 2563 ]13
49 ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]16
50 การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]13
51 ประชาสัมพันธ์ ด้วยสภากาชาดไทยขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ในการรับมอบ " ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน" [ 14 ส.ค. 2563 ]14
52 ประกาศสภาเรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]10
53 ข้อมูลข่าวเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2563 และ ครั้งที่ 19/2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]9
54 แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 [ 29 มิ.ย. 2563 ]10
55 วันต่อต้านยาเสพติด 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]30
56 "ยาเสพติดภัยพิบัติร้าย ทำลายชีวิต" [ 26 มิ.ย. 2563 ]36
57 ประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านป่า การรับสมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำวน 15 อัตรา [ 23 มิ.ย. 2563 ]12
58 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว รับสมัครพนักงานจ้าง 1 อัตรา [ 22 มิ.ย. 2563 ]15
59 อบต.ตาลเดี่ยว ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง [ 18 มิ.ย. 2563 ]23
60 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าเรียนในศนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) [ 17 มิ.ย. 2563 ]12
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7