องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 124 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร [ 24 พ.ค. 2564 ]23
22 ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 พ.ค. 2564 ]11
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนในศพด. สังกัดอบต.ห้วยแห้ง ปี2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]14
24 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 3 พ.ค. 2564 ]13
25 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]15
26 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น ด้านงานทางหลวง [ 21 เม.ย. 2564 ]14
27 แบบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 20 เม.ย. 2564 ]16
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ประจำปีการศึกษา 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]19
29 ตารางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำบลห้วยแห้ง [ 15 มี.ค. 2564 ]17
30 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]17
31 ให้คะแนนความพึงพอใจ [ 3 ก.พ. 2564 ]16
32 ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง [ 3 ก.พ. 2564 ]13
33 ประกาศ องคฺการบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(พนักงานจดมาตรวัดน้ำ) [ 27 พ.ย. 2563 ]14
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ [ 24 พ.ย. 2563 ]14
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)ประจำปีงบประมาณ2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]12
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.วัดศรัทธาเรืองศรี)ประจำปีงบประมาณ2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]10
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.วัดบุรีการามประจำปีงบประมาณ2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]13
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.บ้านหนองสองห้องประจำปีงบประมาณ2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]15
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.เขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)ประจำปีงบประมาณ2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]15
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.วัดห้วยคงคาวราวาสประจำปีงบประมาณ2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]12
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7