องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


กิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง โดย นายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณท้องที่บ้านบุใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 50 ไร่

2021-06-15
2021-06-03
2021-06-01
2021-05-28
2021-04-10
2021-04-08
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-24
2021-03-24