องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


ประชุมหารือซักซ้อมการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลห้วยแห้ง


วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสมยศ วงษ์จีน ปลัด อบต.ห้วยแห้ง นายสมนึก นาคศรี กำนันตำบลห้วยแห้ง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ผอ.รพสต.ทั้ง2แห่ง ประธาน อสม. ร่วมประชุมหารือซักซ้อมการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลห้วยแห้ง ได้ข้อสรุปการปฏิบัติดังนี้

1. การคัดกรอง รวบรวมข้อมูล การเฝ้าระวัง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทCP รพสต.ร่วมกับ อสม.รับหน้าที่ตรงนี้

2. จัดอาหาร เครื่องบริโภค หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และนำกลุ่มผู้เสี่ยงไปตรวจที่ รพ.แก่งคอย ประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ อบต.รับหน้าที่นี้

3. ควบคุม กำกับผู้กักตัวให้อยู่ในเคหะสถาน กำนัน ผู้ใหญ่ รับหน้าที่นี้ หากพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือโปรดติดต่อตามแนวทางที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้แล้วด้วยนะคะ สู้ สู้ สู้ คนห้วยแห้งจะต้องชนะ

2021-06-15
2021-06-03
2021-06-01
2021-05-28
2021-04-10
2021-04-08
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-24
2021-03-24