องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


มอบเจลแอลกอฮอล์และมอบหน้ากากอนามัย


วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง มอบเจลแอลกอฮอล์และมอบหน้ากากอนามัย ให้รพสต.หนองสองห้อง และ รพสต.ห้วยแห้ง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลห้วยแห้ง

2021-06-15
2021-06-03
2021-06-01
2021-05-28
2021-04-10
2021-04-08
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-24
2021-03-24