องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้งานป้องกันอัคคีภัย-ไฟป่า ให้กับ อปพร.และเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 8 เมษายน 2564 นายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ห้วยแห้ง มอบหมายให้ นางสาวดุจสดี บัวแพง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมให้ความรู้งานป้องกันอัคคีภัย-ไฟป่า ให้กับ อปพร.และเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 3 มีผู้นำหมู่บ้าน อปพร. อสม. นักเรียน เข้าร่วมการอบรม ในครั้งนี้

2021-06-15
2021-06-03
2021-06-01
2021-05-28
2021-04-10
2021-04-08
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-24
2021-03-24