องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ ฯลฯประจำปีงบประมาณ 2564


วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ ฯลฯประจำปีงบประมาณ 2564 โดยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

2021-06-15
2021-06-03
2021-06-01
2021-05-28
2021-04-10
2021-04-08
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-24
2021-03-24