องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


ครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ฯ


วันที่ 24 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง โดยนายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ห้วยแห้ง นางสาวดุจสดี บัวแพง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยงานสาธารณสุข และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลห้วยแห้ง ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 4 เมษายน 2564

2021-06-15
2021-06-03
2021-06-01
2021-05-28
2021-04-10
2021-04-08
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-24
2021-03-24