องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


โครงงาน1ตำบล1ถนนกินได้ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ


วันที่ 22 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง โดยนายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ห้วยแห้ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งคอย ร่วมกับบ้านบุใหญ่ ม.10 จัดโครงงาน1ตำบล1ถนนกินได้ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ โดยจะขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกผักสวนครัวและทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อขับเคลื่อนชุมชนเกื้อกูล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายอำเภอแก่งคอย มาเป็นประธานในโครงการ

 

 

 

 

 

 

2021-06-15
2021-06-03
2021-06-01
2021-05-28
2021-04-10
2021-04-08
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-24
2021-03-24